Symptomen

De symptomen bij MS zijn zeer divers en verschillen per patiënt. Als je de symptomen van 100 mensen met MS met elkaar vergelijkt, dan zijn er niet twee personen die precies dezelfde klachten hebben. Om enigszins inzicht te krijgen in al deze verschillende klachten is een overzicht gemaakt van de meest voorkomende klachten. Iemand met MS ervaart gelukkig nooit al deze symptomen tegelijk.

Eerste klachten

In de beginfase is MS niet gemakkelijk te diagnosticeren. Dat komt doordat ziekteverschijnselen zoals vermoeidheid, duizeligheid en tintelingen ook bij veel andere ziekten voorkomen. Denk maar eens aan een stressperiode waarna soms fysieke klachten ontstaan. De huisarts zal eerder denken aan oververmoeidheid dan aan de ziekte MS en zal ongetwijfeld een periode van rust voorschrijven. Daarnaast is het zo dat deze eerste klachten meestal weer verdwijnen na een paar weken en ze al snel weer vergeten worden.

Meest voorkomende symptomen bij MS:

 • Motorische klachten: krachtverlies, spasticiteit, krampen, stijfheid
 • Sensibiliteitsstoornissen: tintelingen, prikkelingen, doofheid, pijn, koude voeten/handen, spierpijn.
 • Coördinatieklachten: tremoren, spraakstoornis, duizeligheid, draaierigheid.
 • Klachten vanuit de hersenstam: zenuwpijn, gevoelsstoornis in het gezicht, dubbelzien.
 • Problemen met het gezichtsvermogen: zenuwontsteking aan een of beide ogen.
 • Blaasklachten: toegenomen aandrang, achterblijven van urine, incontinentie.
 • Seksuele problemen: libidoverlies, impotentie, genitale pijn.
 • Darmklachten: obstipatie, incontinentie.
 • Vermoeidheid: moeheid in rust, snelle vermoeibaarheid.
 • Cognitieve problemen: geheugenstoornissen, concentratiestoornissen.
 • Stress, depressies, angsten
centrale zenuwstelsel