Beloopsvormen

We onderscheiden vier vormen van MS. Binnen deze vormen kan het verloop van de MS sterk variëren van persoon tot persoon:

  • Milde MS
  • Relapsing Remitting MS
  • Secundair Progressieve MS
  • Primair Progressieve MS

Milde MS
Een milde vorm van MS wordt gekenmerkt door weinig MS-aanvallen over de tijd. Soms zit er wel 10 jaar tussen de verschillende aanvallen. Mensen met milde MS ervaren geen ernstige uitvalsverschijnselen en herstellen vaak bijna volledig van een MS schub. Wel kunnen zij ook restverschijnselen ervaren, zoals krachtsvermindering in een been, een verminderd gezichtsvermogen, vermoeidheid of blaasproblemen. Of iemand aan deze vorm van MS lijdt kan eigenlijk pas na verloop van een aantal jaren worden gesteld.

Wanneer iemand na 10 tot 15 jaar bij een neurologisch onderzoek weinig afwijkingen heeft en daardoor ook in het dagelijks leven weinig beperkingen heeft dan is de kans groter dat er sprake is van een milde beloopsvorm. Bedenk daarbij ook dat er mensen kunnen zijn die MS hebben maar daarvan gedurende hun hele leven niets merken.

Relapsing Remitting MS
Dit is de meest voorkomende vorm bij MS en wordt gekenmerkt door aanval- en herstelmomenten over de tijd (terugval, Schubs, exacerbaties). Na verloop van tijd komen de aanvallen steeds minder voor. Klachten die er al waren zijn blijvend, maar deze klachten nemen niet of nauwelijks in ernst toe. Wel zien we dat een deel van de mensen met RRMS over gaat in een progressieve fase.

Secundair Progressieve MS
Mensen met SPMS merken op een gegeven moment dat de aanvallen uit gaan blijven maar de klachten die zij hebben over tijd langzaam in ernst toenemen en niet herstellen. In welke mate deze progressie verloopt en hoe ernstig de beperkingen uiteindelijk zullen zijn, is niet te voorspellen.

Het is onduidelijk of er een samenhang is tussen de progressie en het aantal aanvallen in de voorgaande jaren. Ook lijkt het er op dat de progressie meer aan leeftijd gebonden is dan aan ziekteduur. Er wordt veel onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de progressie uit te stellen of te voorkomen. Hierin is echter helaas nog geen doorbraak.

Een gezonde en actieve leefstijl kunnen echter zeker in positieve zin bijdragen aan de mate van klachten die ervaren wordt bij Secundair Progressieve MS.

Primair Progressieve MS
Vanaf het moment dat de Multiple Sclerose zich openbaart, is er sprake van een geleidelijke achteruitgang van het functioneren. Bij deze vorm van MS spelen episodes van terugval en herstel geen rol. Ook deze vorm van MS lijkt meer leeftijdsgebonden, de eerste klachten doen zich gemiddeld op wat latere leeftijd voor. Klachten waarmee Primair Progressieve MS vaak begint zijn loopstoornissen door krachtsvermindering en coördinatieproblemen. Daarnaast treden vaak problemen op met de blaas en de darmen.

beloopsvormen_2