Onderzoek

De onderzoeken die wij financieren zijn erop gericht om voor NU de kwaliteit van leven van mensen met MS te verbeteren. Daarnaast financieren we onderzoeken die bijdragen aan het realiseren van onze droom: een toekomst zonder MS.

In 2014 is door het Nationaal MS Fonds een Wetenschappelijke Raad ingesteld die aanvragen voor financiering van wetenschappelijk onderzoek beoordeelt en de Raad van Bestuur adviseert om een subsidie al dan niet toe te kennen.

Het Nationaal MS Fonds initieert ook zelf onderzoek waarbij nauw samengewerkt wordt met universiteiten zoals het ErasMS, de Universiteit van Maastricht, de Universiteit voor Humanistiek, de Universiteit van Leiden, Katholieke Universiteit Nijmegen, Universiteitskliniek Hamburg, Europees platform RIMS en het MS4 Research Institute. Wij informeren mensen met MS over nieuwe onderzoeken en het verloop van onderzoeken.

Onderzoek