Coaching

You Can Do

Het leven met MS kan complex zijn. Aan de ene kant heb je te maken met een grillig ziekteverloop en ervaart iedereen andere gezondheidsproblemen. Aan de andere kant werkt MS door in bijvoorbeeld je relatie, je werk en je sociale contacten. Zowel op lichamelijk, psychisch als maatschappelijk vlak, grijpt MS enorm in.

Daarom coacht het Nationaal MS Fonds mensen met MS en hun verzorgers. In onze coachingsactiviteiten ligt de nadruk op autonomie en zelfredzaamheid. Wij stimuleren mensen met MS om hun grenzen te verleggen en begeleiden hen om hun angsten te overwinnen. We geven daarbij praktische tips die direct effect hebben in het dagelijks leven.

Wij geloven in de kracht van persoonlijk contact en het delen van ervaringen. Ons MS Trainingscentrum neemt in ons coachingsprogramma dan ook een prominente plek in.

MS Trainingscentrum
Het MS Trainingscentrum in Rotterdam is een populaire ontmoetingsplek voor mensen met MS, hun omgeving en zorgprofessionals. Vanuit alle delen van het land komen bezoekers, bijvoorbeeld om een workshop te volgen of met elkaar in gesprek te gaan. Wekelijks en maandelijks organiseren we vaste activiteiten zoals QiGong, Yoga, Voetreflex-stoelmassages en schilderen.

We bieden, in samenwerking met Psy to Be, ook meerdaagse trainingen voor cognitie. Daarin leren deelnemers hoe ze met hun cognitieve beperkingen om kunnen gaan.